BEZPIECZEŃSTWO NA BUDOWIE

bezpieczeństwo-na-budowie

BEZPIECZEŃSTWO NA BUDOWIE

Bezpieczeństwo na budowie to dziś tak samo ważny aspekt budownictwa jak – wręcz – realizowane roboty budowlane. Firmy zaczynają zauważać, że brak odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy to straty. Straty finansowe, utrata dobrego wizerunku, hejt w Internecie skończywszy na stresie wywołanym wypadkiem przy pracy. Dla wielu korporacji brak zapewnienia odpowiedniego stanu bezpieczeństwa jest równe z zerwaniem kontraktu.

Odpowiedni nadzór na budowie

Na początek warto wspomnieć o właściwym nadzorze na placu budowy. Jest to o tyle istotne, że bez odpowiedniego zaangażowania kierownictwa BHP na budowie praktycznie nie istnieje. Kierownicy często narzekają na nadmiar obowiązków i zrzucają temat BHP na specjalistę ds. BHP co jest błędem ponieważ kiedy behapowiec opuszcza budowę, kierownictwo przyzwala na niebezpieczne zachowania, pracownicy widząc tą akceptację po prostu łamią przepisy BHP. Dlatego tak ważne jest aby w zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa zaangażować już samego inwestora, inspektora nadzoru, kierownika budowy oraz kierowników robót oraz kadrę zarządzającą niższego szczebla. Pracownicy widząc taką postawę będą musieli dostosować się do takich standardów.

Dokumentacja BHP na budowie

Każdy kto pracuje w budownictwie wie doskonale, że najważniejszym dokumentem w zakresie bezpieczeństwa jest plan BIOZ. Opisuje on wszelkie procedury bezpieczeństwa oraz zawiera część rysunkową. Nie wolno zapominać także o instrukcjach bezpiecznego wykonywania robót budowlanych, dokumentacji instruktażu stanowiskowego na budowie, kartach charakterystyki oraz ocenie ryzyka zawodowego. Istotne są również wszelkie dokumenty związane z bezpieczeństwem narzucone przez inwestora. Mogą to być pozwolenia na pracę, procedury bezpiecznej pracy, oceny ryzyka „last minute”, pozwolenia na pracę oraz cały szereg innych dokumentów.

Wygrodzenie terenu budowy

Jest to jeden z najistotniejszych elementów zabezpieczenia. Często prace realizowane są w centrach miast stąd takie wygrodzenie jest ważne. Należy także pamiętać o odpowiednim oznakowaniu terenu robót. Często Inwestorzy życzą sobie umieścić ich własne banery oraz zasady bezpieczeństwa. Jeżeli prowadzone są prace niebezpieczne w okolicach ruchliwych ciągów do zabezpieczania terenu budowy zatrudnia się firmę ochroniarską, która zabezpiecza teren przez całą dobę. Wygrodzenia zaś powinny być stałe o wysokości pow. 1,5 m. Teren budowy powinien być tak zabezpieczony, aby osoby postronne nie miały możliwości wejść na teren budowy.

Środki ochrony indywidualnej

Wprawdzie w Polsce na budowach przepisy nie definiują jednoznacznie jakie środki ochrony indywidualnej powinny zostać zapewnione cały czas. Oczywiście przy konkretnych pracach należy zapewnić odpowiednie środki ochrony: przy hałasie – ochronniki słuchu, przy zapyleniu – maski przeciwpyłowe czy też przy pracach na wysokości – środki chroniące przed upadkiem z wysokości. Wielu inwestorów jednak oczekuje, aby pracownicy stosowali zawsze podstawowe środki ochrony indywidualnej już przy wejściu na budowę: hełm, kamizelka odblaskowa, obuwie ochronne (trzewiki) w kategorii S3 czy też okulary ochronne. Sprzęt ochronny powinien być odpowiednio dobrany i stosowany.

Audyty BHP

Audyty BHP są istotnym elementem nadzoru. Często roboty budowlane prowadzone są w różnych częściach kraju. Kontrole stanu bezpieczeństwa i higieny pracy udokumentowane w formie raportu, prowadzone w sposób niezapowiedziany, są świetnym sposobem, aby sprawdzić czy zapisane w dokumentacji procedury działają w rzeczywistości.

TAGI: bezpieczeństwo na budowie, BHP