ODBIÓR MIESZKANIA OD DEWELOPERA – VADEMECUM

odbiór-mieszkania-od-dewelopera-min

ODBIÓR MIESZKANIA OD DEWELOPERA - VADEMECUM

ODBIÓR MIESZKANIA OD DEWELOPERA | Problematykę właściwego podejścia do odbioru należy zacząć od przypomnienia, że odbiór jest czynnością wynikającą z zasad opisywanych w Kodeksie Cywilnym. Oznacza to, że podstawowym dokumentem, na który należy się powoływać jest zawarta pomiędzy klientem, a deweloperem umowa deweloperska. To w niej wskazany jest dokładnie przedmiot umowy oraz określony jest tzw. standard deweloperski – zakres elementów i technologii ich wykonania, które mają zostać zrealizowane. Klient ma pełne prawo wymagać podczas odbioru wykonania wszystkich elementów wskazanych w tym fragmencie umowy. W dokumencie tym mogą się pojawić również zapisy dotyczące warunków kontroli jakości poszczególnych elementów, chociaż większość deweloperów pomija ten aspekt, deklarując jedynie zgodność realizacji z przepisami prawa, przepisami techniczno-budowlanymi i sztuką budowlaną. Taki zapis pozostawia jednak duże pole do interpretacji. Przepisy prawa (w tym szczególnie prawo budowlane), jak i przepisy techniczno-budowlane (zgodnie z art. 7 prawa budowlanego są to tylko dwa rozporządzenia) są bowiem kontrolowane przez organy nadzoru budowlanego i są opiniowane w drodze decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Najczęściej, jedynym weryfikowalnym podczas odbioru nowego mieszkania zapisem umownym dotyczącym oceny jakości robót, jest zgodność ich wykonania z szeroko rozumianą sztuką budowlaną, która jest niezdefiniowanym w przepisach pojęciem.

Czy skorzystać z czyjejś pomocy w odbiorze?

Rozwój rynku deweloperskiego spowodował duży popyt w większych miastach na usługi doradcze i pomocnicze w dokonywaniu odbiorów mieszkań. W ślad za tym zapotrzebowaniem rozwinęła się podaż tego typu usług. Istnieją dziesiątki firm pomagających osobom nieznającym się na budownictwie w ocenie jakości nowego mieszkania. Trudno generalizować jakość świadczonych w tym sektorze usług doradczych, jednak warto pamiętać o kilku kwestiach. Pierwszą z nich jest wątpliwe doświadczenie realizacyjne. Realizując tego typu pomoc odbiorową, osoby wspierające właścicieli nie uczestniczą aktywnie w procesie realizacji inwestycji budowlanych. Innymi słowy, wspierając klientów w odbiorach mieszkań nie pracują równocześnie w pełnym wymiarze godzin na budowach. Często ograniczają się tylko i wyłącznie do wspierania odbierających mieszkania. W trakcie skorzystania z pomocy opisywanych firm należy wymagać uzyskania informacji na temat kwalifikacji istotności znalezionych przez firmę usterek. W tym miejscy należy zaznaczyć, że zdecydowana większość firm wspierających odbiory mieszkań deweloperskich potrafi znaleźć w jednym lokalu kilkadziesiąt usterek. Problem jednak polega na tym, że zazwyczaj większość z nich jest błahych, lub nie mających najmniejszego znaczenia na eksploatację mieszkania czy też jego wykańczanie. Należy takich informacji wymagać od ekipy sprawdzającej. Często bowiem istnieje wśród nich przekonanie, że im więcej usterek znajdą, tym klienci będą bardziej zadowoleni z ich usług.

Co po odbiorze?

Deweloper ma 30 dni na usunięcie wskazanych w protokole odbioru usterek. Istnieje jednak możliwość wydłużenia tego czasu nawet do 90 dni, jeśli zostanie ten fakt odpowiednio uargumentowany. Informację o ewentualnym braku zasadności usterek z protokołu odbiorowego, jak i o przedłużeniu czasu na usuwanie, deweloper winien przedstawić w terminie nie późniejszym niż 14 dni od daty dokonania odbioru. Oznacza to, że w przypadku braku reakcji dewelopera w terminie 2 tygodni od odbioru, klient ma prawo domagać się usunięcia wszystkich usterek odbiorowych w terminie 30 dni. Trzeba tu jednak wskazać, że terminy te, stosunkowo niefortunnie, określają czas na usunięcie usterek, a nie umówienie spotkania weryfikującego usunięcie usterek.

TAG: odbiór mieszkania od dewelopera